dienmaytanhung 028 - 38328396 - 0932 126 138

028 - 38328396 - 0932 126 138368A Võ Văn Tần - Phường 5 - Quận 3 - TP.HCM
Chậu đá Teka 2B 790 TG
Chậu đá Teka 2B 790 TG 8.999.000 đ 7.600.000 đ
Teka iSink 95 DX
Teka iSink 95 DX 29.249.000 đ 24.800.000 đ
Teka Frame 2B 1/2D
Teka Frame 2B 1/2D 24.189.000 đ 20.500.000 đ
Teka Premium 2B
Teka Premium 2B 9.000.000 đ 7.650.000 đ
Teka Premium 2B 1D
Teka Premium 2B 1D 11.649.000 đ 9.900.000 đ
Teka Stage 2B
Teka Stage 2B 9.229.000 đ 7.850.000 đ
Teka Stage 45 1B 1D
Teka Stage 45 1B 1D 7.359.000 đ 6.300.000 đ
Teka Cosmos 2B 1D
Teka Cosmos 2B 1D 12.199.000 đ 10.150.000 đ
Teka Classic 2B 86
Teka Classic 2B 86 7.799.000 đ 6.600.000 đ
Teka Classic 2B 1D
Teka Classic 2B 1D 8.789.000 đ 7.470.000 đ
Teka Classic 2½B
Teka Classic 2½B 9.119.000 đ 7.750.000 đ
Teka Classic Angular 2B
Teka Classic Angular 2B 8.349.000 đ 7.090.000 đ
Teka Centroval 45
Teka Centroval 45 3.179.000 đ 2.700.000 đ
Teka Universo 2B 79
Teka Universo 2B 79 5.049.000 đ 4.300.000 đ
Teka Universo 2B 1D
Teka Universo 2B 1D 5.819.000 đ 4.900.000 đ
Chậu âm Teka BE 2B 785
Chậu âm Teka BE 2B 785 8.459.000 đ 7.200.000 đ
Xem thêm
Copyright © dienmaytanhung.com - Thiết kế & Quảng cáo bởi www.saigonweb.vn
0932 126 138