dienmaytanhung 028 - 38328396 - 0932 126 138

028 - 38328396 - 0932 126 138Trung Tâm Điện Máy Tấn Hưng
Bếp từ Teka IT 6350 IKNOB
Bếp từ Teka IT 6350 IKNOB 30.129.000 đ 25.600.000 đ
Bếp từ-gas Teka IG 620 AIAL
Bếp từ-gas Teka IG 620 AIAL 23.199.000 đ 19.500.000 đ
Bếp từ Teka IRF 9480
Bếp từ Teka IRF 9480 81.279.000 đ 69.000.000 đ
Bếp từ teka IT 6420
Bếp từ teka IT 6420 25.619.000 đ
Bếp từ-điện kết hợp Teka IZ 7200 HL
Mới
Bếp từ Teka IZ 8320 HS
Bếp từ Teka IZ 8320 HS 31.009.000 đ 26.350.000 đ
Bếp từ Teka IZ 7210
Bếp từ Teka IZ 7210 20.559.000 đ 17.400.000 đ
Mới
Bếp từ Teka IRC 9430KS
Bếp từ Teka IRC 9430KS 55.099.000 đ 46.800.000 đ
Bếp từ Teka ITF 6320
Bếp từ Teka ITF 6320 26.829.000 đ 22.800.000 đ
Bếp từ Teka IZ 6320 WHITE
Bếp từ Teka IZ 6320 WHITE 27.599.000 đ 23.400.000 đ
Bếp từ Teka IZS 34600 DMS
Bếp từ Teka IZS 34600 DMS 16.049.000 đ 13.600.000 đ
Bếp từ âm Teka IRF 9430
Bếp từ âm Teka IRF 9430 38.819.000 đ 32.900.000 đ
Copyright © dienmaytanhung.com - Thiết kế & Quảng cáo bởi www.saigonweb.vn
0932 126 138